حسین جوشقانیان

prof-1
استاد جوشقانیان سیره شهدا

زندگی نامه و سوابق علمی


مدیرموسسه سیره شهدا
دبیرمجمع ملی وسراسری وارثون(جهادوشهادت)هم اکنون
رئیس مجمع عالی بسیج قم
دبیرکارگره تبلیغ بنیادخاتم الاوصیاء ع
دبیرکارگره جهادوشهادت خاتم( هم اکنون)
عضوجامعه مبلغان کشور
عضونخبگان تبلیغ دفترتبلیغات
تدریس فنون خطابه ۱۷سال
تدریس فنون روایتگری ۱۷ سال
تدریس مباحث بصیرتی درسپاه .ناجا.وزارت دفاع و....
عضوموسس وهیات مدیره سیره شهدا
عضوهیات مدیره موسسه مطاف عشق
هیات امناءتشکل فراگیرتبلیغ
هیات مدیره موسسه حماسه ۱۷
راوی فرهنگ جهادوشهادت

اساتید
فقه : ایت الله تبریزی
اصول : ایت الله سبحانی
تفسیر : ایت الله جوادی
سطح: ایات حسینی بوشهری.احمدی میانجی.
وجدانی.پایانی.شب زنده دار .و....


logo