ثبت نام

حساب کاربری خود را در مجتمع غدیر افتتاح کنید

register

کاربر عزیز; ثبت نام در سامانه مجتمع فرهنگی آموزشی غدیر در حال حاضر فقط به صورت حضوری امکان پذیر است.
جهت ثبت نام با معاونت آموزش مجتمع مراجعه فرمایید.