حجت السلام والمسلمین مهدي طائب

prof-1
استاد طائب گام دوم انقلاب

زندگی نامه و سوابق علمی

حجت السلام والمسلمین مهدي طائب
حجت السلام والمسلمین مهدي طائب محقق و پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشگر درد آشنايی است كه پس از تحصيلات و مطالعات گسترده در حوزه هاي مختلف تاريخي و حوزوي جمع كثيري از طلاب و دانشجويان ايران اسلامي را از شرب علم و اگاهي خود سيراب مي سازد.
ايشان متولد1338بوده ودر سال1353 به حوزه علميه قم رفته وتحصيلات حوزوي را فرا مي گيرندو عمده تحصيلات ايشان در خارج فقه و اصول بوده و در اين باب از مهارت و سواد بالايي برخوردار مي باشند.ايشان همزمان با شروع جنگ تحميلي؛عازم جبهه هاي نبرد مي شوند و با سرداراني همچون حاج احمد متوسليان؛شهيدهمت، عباس كريمي و...عليه دشمن بعثي به مبارزه مي پردازند.ضمناً ايشان علاوه بر سوابق امنيتي و مس‍‍‍‍ئوليتي قبل و بعد ازدفاع مقدس،در دوران جنگ از فرماندهان بسيجي وجانباز لشگر27 محمد رسول الله(ص) بودند.همچنين ايشان در واحد طرح و برنامه شوراي عالي حوزه علميه قم داراي مسولئيت بوده و از مدرسين حوزه و دانشگاههاي طراز اول مي باشند.در حال حاضرايشان به عنوان مسئول قرارگاه عمار كه قرارگاهيست متشكل از نخبگان و بزرگان و فعالان فرهنگي-سياسي...كه بعد از فتنه ي 88 جهت مقابله با جنگ نرم تشكيل شده است مي باشند.اما ماوراي سوابق و مسئوليت هايي كه ايشان دارند،استاد در طول چند سال گذشته و بر اثر مطالعات و تحقيقات عميقي كه انجام داده اند يك سري سخنراني هايي را در مجامع گوناگون ومشخصاً در مورد يهود وخباثت هاي اين قوم ايراد فرموده اند كه شايد در طول تاريخ كمتر كسي اينچنين به افشاگري و رمز گشايي در باب شناخت اين قوم نموده است.مباحثي همچون دشمن شناسي و يهود دشمن ديرينه اسلام يا دنيا بازيچه يهود ويا سلطه صهيونيسم بر دنيا.ضمناًايشان غير از تخصص اصلي خود در باب تاريخ يهود يك سري سخنراني ها يي را در حوزه هاي گوناگون ايراد فرموده اند كه باز ازصفت رمز گشايي برخوردار است كه تحليل حادثه 11سپتامبر و فتنه 88 نمونه ای بارز از این دست هستند.logo