محمد خواجوی

prof-1
استاد خواجوی سیاسی

زندگی نامه و سوابق علمی


1ـ مدرس سطح 1 (ادبیات، منطق، عقاید، فقه، اصول فقه) و سطح عالی حوزه علمیه (فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، رجال)، 1383 تا کنون.
2ـ مدرس علوم اسلامی و غرب شناسی در دانشگاهها
3ـ دبیر کمیته اساتید شورای عالی محتوایی بسیج کشور
4ـ دبیر کمیته سیاسی شورای عالی محتوایی بسیج کشور.
5ـ مسئول حوزه معاونت، در معاونت امور حوزه های علمیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور (89 ـ 1388)
6ـ مدرس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نهاد رهبری در دانشگاهها
7ـ استادیار شبکه تربیتی ـ تشکیلاتی بسیج دانشجویی استان قم ( 1396 تا کنون)
8ـ رئیس شورای راهبردی مرکز بینش مطهر استان سمنان
9ـ مدرس فرهنگی شبکه روشنگران فرهنگی استان سمنان
10ـ دبیر کارگروه سبک زندگی شورای محتوایی بسیج کشور
11ـ ناظر محتوایی تدوین کتب تربیتی صالحین کشور
12ـ تألیف کتاب سال 1395 بسیج طلاب کشور ( با کمک برخی محققین)
13ـ تدوین نظامنامه ی جامع دوره بدو ورود دانشگاه امام حسین علیه السلام
14ـ دو جلد کتاب در حال تألیف با موضوع نفوذ انگلیس و نظام جامع خانواده در اسلام
15ـ عضو قرار گاه مسجد استان قم
16ـ مدیریت نخبگان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم
17ـ عضو گارگروه آسیب شناسی مراکز امامت دانشگاه امام حسین علیه السلام
18ـ برگزاری بیش از دو هزار ساعت کلاس سخنرانی و کارگاه در موضوعات اندیشه امام راحل (ره)، امام خامنه ای (مدظلله العالی)، شهید مطهری (ره)، تشکیلات و مدیریت و تربیت اسلامی، مباحث تبیینی سیاسی ـ بصیرتی و ...
19 ـ مدرس تخصصی قرائت و تجوید قرآن کریم
20 ـ عضو کارگروه آسیب شناسی دوره بدو ورود دانشگاه امام حسین علیه السلام
21ـ عضو شورای پژوهش مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم
22ـ مدرس دوره های بسیج دانشجویی (طرح ولایت، شهید چمران، خط امام)
23ـ استادیار تربیتی ناحیه بسیج امام حسن مجتبی علیه السلام قم (1397 تا 1398)
24ـ استادیار تربیتی ناحیه بسیج امام رضا علیه السلام قم (1398)
25ـ مربی نمونه عقیدتی سیاسی استان قم (1396)
26ـ رئیس مجمع عالی بسیج نخبگان استان قم (1396 تا کنون)
27ـ رئیس هیئت اندیشه ورز استان قم ( 1397 تا کنون)
28ـ معین استاد شبکه تربیتی صالحین استان قم (1397 تا کنون)
29ـ حضور در دروس خارج حضرآت آیات: سبحانی، جوادی آملی، مؤمن قمی، شاهرودی و .... (1386 ال 1396)
30ـ کار تربیت اسلامی تخصصی در مساجد (1376 تا کنون)


logo